Ученици

Обучение на ученици във Великобритания и САЩ за учебната 2016/2017 година

Българската асоциация по четене съвместно с международната организация за образователен и културен обмен ASSIST и британската HMC обяви гимназиалния си обмен за учебната 2015/2016 г. ASSIST представлява програма за обмен под опеката на Държавния департамент на САЩ.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
– да са в момента ученици в 10 клас;
– да имат среден успех от предходната учебна година (9 клас), не по-нисък от 5,00 (средният успех да се изчисли на база на следните предмети: български език и литература, английски език, втори чужд език, история, география, психология и логика, математика, биология, химия, физика);
– да имат успех по български и по английски език не по нисък от 5,00;
– да имат занимания и интереси към извънкласни дейности (напр. изкуство, спорт, младежки и/или доброволчески дейности);
– да са български граждани;
– да не са живели и учили в англоезична страна за повече от 3 месеца през последните 5 години. Изискване само за програма HMC, Англия:
– Кандидатите за програмата трябва да са на възраст между 16 и 17 години и 6 месеца към началото на учебната година в Англия, т.е. 1 септември 2016!

Краен срок: 21 декември 2015 г.

Още информация