Мнения

Обучение на начални учители, преподаващи в 3-ти и 4-ти класове от Хасково и региона

Уважаеми колеги,

На 16 и 17 февруари 2008 г. Сдружение „Образование и технологии“, в партньорство с Регионален Педагогически Център – град Хасково, организира обучение за учители от началната степен – 3-ти и 4-ти класове за град Хасково и региона, по програма „Модел за интердисциплинарно ситуационно обучение в началното училище при интегриране на технологиите“.  Програмата е разработена рамките на инициативата „Партньори в познанието“ на Майкрософт.

 

Учебната програма и проектите са разработени от екип от Университе „Проф. д-р  Асен Златаров“ с ръководител д-р Румяна Папанчева.

Съдържанието е изцяло съобразено с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание за началното училище.

Съдържанието е апробирано в две Бургаски училища през учебната 2006/2007 г. – Начално базово училище “Михаил Лъкатник” и ОУ “Антон Страшимиров”.

Всеки обучен учител ще получи сертификат за преминато обучение от Майкрософт България, както и пълният комплект от учебни материали.

 

До момента по програмата са обучени:

19-21 Ноември, 2007 г. – Велико Търново, Национален обучителен семинар – 50 начални учители от цяла България

1-2 Декември, 2007 г. – Бургас, 40 начални учители от Бургас и региона

26-27 Януари, 2008 г. – Велико Търново, 30 начални учители от Велико Търново и региона

 

За повече информация:

РПЦ-Хасково

или

itlearning@hotmail.com