Ученици

Обучение и безплатен обяд за 150 деца от кв. “Факултета“

50 деца от ромската общност в столичния квартал „Факултета“ на възраст между 4 и 6 години, които не ходят на детска градина, ще придобиват училищни навици и умения за здравословен начин на живот с помощта на психолози, логопеди, учители.

Други 100 деца на 6-годишна възраст от подготвителните групи на 75 Основно училище „Тодор Каблешков“ пък ще получават  безплатен топъл обяд. Цел е да се повиши мотивацията на родителите да изпращат децата си на училище и да ги насърчават да участват активно в образователния процес.

Тези дейности се разкриват в обновени помещения в стара сграда на 75 ОУ, като са обособени две учебни стаи, кухня и столова. Реконструкцията, обзавеждането и дейностите по заниманията и изхранването на ромските деца в квартала са за  близо 360 000 евро, осигурени по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“, изпълняван по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

„Важното е новите помещения да се ползват не само днес и утре, но и години напред заради децата“, каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков при откриването на обновените помещения. Той преряза лентата заедно сЕлизабет Аспакер, министър на Кралство Норвегия по въпросите на Европейското икономическо пространство и ЕС и кметът на община „Красна поляна“ Иван Чакъров.

„Аз самата съм учителка. Инвестирането в образование в най-ранна възраст е приоритет на норвежкото правителство. Изключително важно е повече ромски деца да посещават заниманията в предучилищна възраст, защото това е определящо за бъдещия им успех в училище“, коментира министър Аспакер. Тя подари книги за училищната библиотека.

Източник: Пресцентър на МОН