Учители

Обучение за обещаващи лидери в образованието

Програмата „Обучение за обещаващи лидери в образованието“ предвижда  15 български преподаватели от средното училище да бъдат обучени в САЩ по динамична триседмична програма за професионално развитие.

Целта на програмата е да представи на участниците най-актуалните новаторски достижения в педагогическата професия, както и да насърчи професионалното сътрудничество между обещаващи учители в България и САЩ.

За постигането на тази цел, програмата ще се раздели на два обособени, но интегрирани компонента: академично обучение по педагогика във водещо висше учебно заведение в Ню Йорк и работа в мрежа/възможност за практическо обучение в избрани средни училища в Ню Йорк.

Още информация за програмата