Училища Учители

Обучение във Варна по „Подкрепа на учителите за изграждане на креативна общност“ 28-30 юни

Предстои обучение на учители от училища в област Варна по темата „Подкрепа на учителите за изграждане на креативна общност“ от 28 юни (късен следобед) до 30 юни (до обяд) в Св. Константин и Елена (хотел „Аврора“).

Обучителният семинар цели да помогне за преодоляване на съществуващите неравенства чрез подобряване на комуникацията между училищата и другите участници в процеса: институции – културни и социални, местна власт, родители и общност, за по-добро образование на децата от съответното населено място или училище, което ще доведе и до по-добра реализация в живота. Предвижда се семинарът да се проведе по малко по-нетрадиционен начин, да наблегне на споделянето и колегиалната подкрепа между участниците.

Темите, на които е предвидено да се обърне внимание, целят да предизвикат размисъл и да помогнат за бъдещата работа на всеки участник, без да бъдат задължителни, да ги адаптира към собствените си преподавателски практики. Някои от тях:

  • Критично мислене: критичното мислене може да бъде описано като способността да се мисли рефлексивно и независимо. Тя включва използването на умения за разсъждение, активно участие в дебат и вземане на решения.
  • Комуникация: комуникационните умения са от съществено значение при работа с други хора – местна общност, институции и др. Умения за изразяване, яснота за изказа, обем на предоставяната информация. Емпатията, уважението и разбирането на невербалните знаци играят важна роля в общуването, както с учениците, така и с родителите и общността.
  • Креативност: от педагогическа гледна точка креативността е от съществено значение, тъй като присъства във всички образователни дейности, в които любопитството, изобретателността и находчивостта играят роля.
  • Изграждане на общност: споделяне на опит и възможности училището да се превърне в център на общността, в който участват родители, местни авторитети, културни и социални институции, местната власт.

В процеса на работа несъмнено ще възникнат нови теми, които ще бъдат включени и дискутирани.

Всички средства – пътни, храна и нощувки, се поемат от организатора – фондация С.Е.Г.А. Ако се комбинирате да пътувате с автомобили, шофьорите трябва да донесат копие от големия талон на колата за изплащане на пътните разходи.

Обучението се организира от Фондация С.Е.Г.А., която участва като партньор в проекта „Приобщаване на училища“, който се реализира в четири държави – Унгария, Словакия, България и Албания, който е финансиран от Програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020 – Изследвания и иновации.

Основната цел на проекта е да се бори срещу модела на изключване в образованието и срещу системното възпроизвеждане на неравенства в изолираните училища и общности. Специфичните цели на проекта са насочени към подкрепа за училища в общностите, създавайки пространство и култура за споделяне между различни общности като инициира взаимодействие и синергия от опита на местно, регионално и транснационално ниво. Очакваното въздействие на проекта е да допринесе за Европейските инициативи и интервенции за преодоляване на неравенствата.

Желаещите да се включат учители от училища в област Варна, могат да се регистрират на следния линк: https://forms.gle/LUjjEfKQK1RWGrNVA

Насърчаваме учителите, които проявяват интерес да побързат да се регистрират, тъй като местата са ограничени.


Източник: Фондация С.Е.Г.А