Ученици

Обучение “Академия за активни млади избиратели“

От 19 до 22 март 2014 г. в с. Граматиково (община Малко Търново) ще се проведе неформално обучение „Академия за активни млади избиратели“. Обучението е насочено за младежи на възраст между 17 и 29 години.

Целта му е с помощта на интерактивни методики (игри и симулации) младежите да повишат познанията си за компетенциите и работата на европейките институции, за възможности гражданите да участват при вземато на решения на европейско ниво, както за начина на провеждане на избори за Европейски парламент през 2014 г.

В края на обучението младежите ще получат сертификат, одобрен от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ и сдружение „АСУ Делфи“ – Бургас.

На участниците в обучението са осигурени безплатен: транспорт от Бургас до мястото за обучение и обратно, настаняване и храна в ловна резиденция „Астея“ и обучителни материали.

Заявки за участие се приемат до 7 март 2014 г. (вкл.). Одобрените кандидати ще бъдат уведомени до 10 март 2014 г.

За допълнителна информация: e-mail:delphibs@abv.bg и , тел. 0898750275.

Обучението се провежда от сдружение „АСУ Делфи“ в рамките на проект „Действай. Съдействай. Въздействай!“, по Национална програма за младежта (2011-2015) .