Мнения

Обучението по математика – и по интернет…!

За учениците от големите градове, които имат проблеми с подготовката си за часовете по математика, или пък за матурата, или пък биха искали да кандидатстват във висше учебно заведение специалност, за която се държи изпит по математика, възможностите за допълнителна подготовка са много. Частни уроци при университетски преподаватели, курсове в реномирани частни центрове и т. н.

Задавали ли сте си въпроса обаче, какво прави един ученик от малко населено място, който има интереси в областта на математика, иска да задълбочи познанията си и да се развива. Но няма при кого. Знаете, че при учителя по математика в училище – не става, има конфликт на интереси. Да се разчита, че в някакво много малко градче или селце специалистите по математика, които могат да окажат наистина качествена помощ са много, е наивно.

Ето в такива моменти си мисля, че е истинско щастие, че живеем в ерата на интернет. Така наистина вече може да се говори, че при добро желание всеки би могъл да има, да кажем, равен достъп до една качествена подготовка за матурата си по математика или пък за кандидатстудентския си изпит по математика. Редица учебни центрове предлагат такова дистанционно обучение. Не са малко и преподавателите, които практикуват обучение, използвайки различните възможности, които предоставя интернет. Така че в ерата на интернет, никак не е задължително някой гениален български математик да се роди в центъра на София. Стига да има желание, човек може да развива математическите си заложби във всяко едно кътче на България – даже и в най-затънтеното!

Радослав Валериев

Източник: testove-matematika.blogspot.bg