Мнения

Обучението по ИТ в 9 клас през учебната 2010-2011 година

От 2 септември 2010 започнаха срещите на учителите по Информационни технологии във връзка с обучението по предмета в 9 клас.
 За учебната 2010-2011 година има специално разработени методически насоки от МОМН, с които учителите трябва да се съобразяват, за да не става дублиране на изучен материал в предходните години.
Във връзка с тези насоки Ивайло Иванов е разботил специално учебно помагало по предмета. Методически указания за учителя са представени в електронна форма и в Интернет могат да бъдат намерени само от тук.