Училища

Обучават учители за работа с модерната класна стая

Софтуереният университет, съвместно с MicrosoftБългарияи СУ „Св. Климент Охридски“, ще проведе обучения за учители за подобряване на уменията им за боравене с дигиталните средства на модерната класна стая. Обученията ще дават по 2 кредита за допълнителна квалификация по ДОС и ще се проведат както следва:

·        Документален дизайн, анализ и визуализация на данни с MS Word и MS Excel за учители – март 2017: 

Курсът ще има за цел да запознае преподавателите с пълноценното създаване и оформление на документи посредством Microsoft Office на нивото на индустриалната сертификационна учебна програма Microsoft Office Specialist. Записването за обучението е отворено до 18-ти март, а началото му ще бъде поставено на 20-ти март.

Можете да научите повече и да се запишете от страницата на курса.

·        Дизайн на интерактивно електронно учебно съдържание и управление на класна стая с MS PowerPoint и ClassDojo за учители – март 2017

Обучението ще цели да запознае курсистите със създаването, обработката и подготовката на добре стилизирани и ефикасни презентационни материали. Освен това, всеки преподавател ще се запознае и с методи за по-ефективно управление на класна стая чрез платформата ClassDojo. Записването за обучението е отворено до 25-ти март, а учебните занятия ще започнат на 27-ми март.

Можете да научите повече и да се запишете от страницата на курса.