Учители

Обучават учителите за нуждите на приемните деца

Учителите в детските градини и училищата ще могат да преминават обучения за нуждите на децата от приемни семейства, съобщиха от МОН. Подобни модули ще бъдат включени в курсовете за допълнителна квалификация в областта на приобщаващото образование, каза зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева на среща с представители на Националната асоциация за приемна грижа.

Зам.-министър Сачева пое ангажимент Министерството на образованието и науката да предостави на регионалните управления на образованието (РУО) информация за приемната грижа – какво представлява, какви са особеностите на децата от приемни семейства и др. Директорите на РУО ще трябва да я разпространят информацията до детските градини и училищата в съответния район, добави тя.

Приемните деца трябва да бъдат подкрепяни и обучавани в училище съобразно техните индивидуални потребности, обясни програмният мениджър на асоциацията Гинка Илиева. За това е необходимо и включването на специалисти от училищата при разглеждането на техните планове за грижи. При планирането на мярката за закрила, както и при плана за грижи за детето в приемно семейство, трябва да участва и педагогическата общност, ангажирана с училищната адаптация и представянето в училище, допълни Илиева.

Според Сачева, около 1100 екипа ще работят за записването или връщането на деца от уязвими групи в детските градини и училищата. „През ноември ще имаме национална среща за представяне и обмен на добри практики, която ще се осъществи с подкрепата на Европейската агенция за приобщаващо образование. Около 1100 екипа ще работят за записването или връщането на деца от уязвими групи в детските градини и училищата. Към тях спадат и децата от приемните семейства“, каза Сачева.

Приемните деца също имат определени специфики – някои от тях имат по две семейства – биологично и приемно, други имат тежки дефицити от времето, което са прекарали по домове. Работата с тях изисква индивидуален и недискриминиращ подход“, допълни зам.-министърът.

Източник: news.bg