Ученици

Обсъждат по-късни дати за националното външно оценяване

Обсъждаме нови по-късни дати за провеждането на националното външно оценяване (НВО). Съгласно новия закон НВО ще се провежда на други по-късни дати отколкото сега  – около 15-20 юни за учениците след 7-ми клас и края на май- началото на юни след 4-ти клас, за да се спази изискването на новия училищен закон, оценяванията да се проведат до две седмици преди приключване на учебната година. Тези промени ще станат факт не веднага, а когато бъде утвърден държавният образователен стандарт за оценяването на резултатите. Това каза министърът на образованието и науката Меглена Кунева.

Осигурихме стипендии за педагогическите специалности като приоритетни. Без студенти по тези специалности настъпва проблем за държавата и затова искаме студентите да разчитат на такъв тип подкрепа през цялото си следване. Педагогическите специалности са с ниска издръжка и затова със Съвета на ректорите водим разговори в тази посока, каза още Кунева.

Източник: МОН