Ученици

Обсъдиха кибертормоза между и срещу учениците

Мобилните групи за психологическа подкрепа към Министерството на образованието и науката проведоха среща с представители на сектор „Сигурност“ към ГДБОП за изготвянето на план за действие за предотвратяването на кибертормоза между и срещу  учениците.

Предстои в следващите седмици да бъде направен обстоен анализ на основните рискове, благоприятстващи появата на случаи на насилие в училищата. Мобилните групи ще преминат обучение от ГДБОП за превенция на кибертормоза над деца, а след това ще направят обучение на училищните психолози на регионален принцип. Присъстващите на срещата се обединиха и около необходимостта да се насърчи подхода „връстници обучават връстници“. Необходимо е да бъдат разписани и ясни инструкции за часовете на класа, в които да се говори за кибертормоза между учениците, както и възможните опасности, които крие интернет за подрастващите.

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева подчерта, че превенцията на кибертормоза е основна грижа на министерството. Не е редно да ограничаваме психологическата подкрепа само до насилието и само когато вече има нужда, защото това означава да вървим след събитията. Броят на сигналите за тормоз се е увеличил почти двойно за последните две години, посочи Кунева. Това е притеснително и е необходимо да гледаме с тревожност на тези данни, но също така означава и че повече деца намират смелост в себе си да подадат оплакване. Ако има нула оплаквания, това би означавало, че децата крият, затварят травми в себе си и нямат доверие в институциите, посочи още министърът.

Мобилните групи за психологическа подкрепа работят още с Държавната агенция за закрила на детето. Включването на родителите и обществените съвети към училищата също е от ключово значение за превенцията на кибертормоза, коментираха още присъстващите на срещата.

Източник: МОН