Институции

Образователно уеб приложение без аналог – “Умни дечица“

Образователното уеб приложение „Умни дечица“ е иновативна технология за обучение, разработена от български екип, без еквивалент на световния пазар. Предназначено е за работа с деца в детски градини и начален курс в училище под ръководството и насоките на учител.

Чрез уеб платформата, усвояването на материала става по лек и забавен начин онлайн, чрез мултимедийни игри и тестове.

Целта на онлайн платформата е по забавен и интерактивен начин чрез игри, текст и аудио да се придобият и проверят знания и умения в различни области: български език и литература, математика, изобразително изкуство, природен свят, социален свят, музика, спорт, битови дейности и др.
    
Обучението е възможно през всякаква електронна среда – настолен компютър, мобилен телефон и таблет. Платформата е с интерфейс, който не изисква никакви допълнителни конфигурации и инсталации.

Учителят, както и учениците, участващи в заниманието, трябва да разполагат с устройства с интернет връзка.

Учителят подбира въпроси от избрана образователна област, след което, чрез щракване на определен бутон, задава един по един въпросите на учениците.  Поставеният въпрос автоматично се изпраща към устройствата на учениците, участващи в урока. Децата имат време за отговор, определено от учителя. На устройството на учителя се визуализира кой ученик е отговорил вярно и кой не.
        
Уеб приложението „Умни дечица“ дава нов и модерен подход в получаването на знания в детските градини и училищата, като същевременно подобрява комуникацията между учители и ученици по иновативен начин и дава благоприятни възможности за обогатяване на знания и обща култура чрез позитивни преживявания.

„Умни дечица“ е разработено от Уеб Сървисис ЕООД,
info@webservices.bg
0878255333