Училища

Образователни ресурси за ИТ в 8-ми клас

Уважаеми колеги,
През учебната 2009/2010 година вие ще преподавате за пръв път „Информационни технологии” като задължителен предмет в 8. клас, съобразно новата учебна програма.
С цел да улесним и подпомогнем вашата работа, ние от Майкрософт България в рамките на образователната програма „Партньори в познанието” и чрез сайта Мрежа на учителите  новатори www.teacher.bg ще подготвим помощни материали, които да улеснят вашата работа в училище.
Ще предоставим помощни материали по следните теми:
1.       Операционна система:
          За операционна система Windows XP – учебна програма „Администриране на Windows Server 2003 R2 и Windows XP Proffessional” (частта за ОС)
          За операционна система Windows Vista – учебна програма Инсталиране и администриране на Windows Vista Enterprise
 
2.       Компютърни мрежи – учебна програма „Въведение в компютърните мрежи”
3.       Създаване и публикуване на интернет страници – ПРЕДСТОИ СЪЗДАВАНЕТО.
4.       Работа по проекти – препоръчваме учебните програми „Използване на Майкрософт Офис с образователна цел”
Учебните материали са качени в създадената работна група „Информационни технологии в 8. клас” на адрес: http://IT8.groups.live.com (членството в групата е отворено за всички учители, но изисква наличието на LiveID – напр. вашият е-мейл в @teacher.bg)
Всички помощни учебни програми, предоставени по програмата „Партньори в познанието” , са безплатни и могат да се ползват от всички български учители в системата на народната просвета. Материалите могат да се копират и използват ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ, но не и да се разпространяват с комерсиална цел.
Във връзка с частта „Създаване и публикуване на интернет страници” ще бъдат разработени допълнителни учебни помагала, отнасящи се до услугата Microsoft Office Live Small Business – http://smallbusiness.officelive.com/en-us/
Чрез тази услуга вашите ученици ще могат лесно да създават интернет-страници, като използват уеб-базирана програма за дизайн и оформление. Както и да публикуват и редактират своите интернет-страници в реално време на сървърите на Майкрософт. Това е изключително удобно предвид факта, че всеки учител сам следва да намери хостинг сървъри (платени или безплатни), на които да бъдат публикувани интернет страниците.
Услугата Microsoft Office Live Small Business е представена подробно в учебно помагало на издателство БУЛВЕСТ 2000 – „Информационни технологии за 8. клас” с автори:  Галя Цокова и Цветанка Кирилова. Частта за Microsoft Office Live Small Business е разработена от Галя Цокова – преподавател в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” – гр. София. 
Към учебното помагало има примерно годишно разпределение на учебното съдържание и CD с помощни материали, ресурси към темите и допълнителни тестове и задачи за проверка на знанията и упражнение. Към тема 19 – „Основни етапи при разработване и изпълнение на групов проект”, в учебния диск е включен примерен вариант за обединяване работата на екипите в краен продукт чрез използване на интернет редактора MS Еxpression Web 2. Този урок е алтернативен на разгледаната в учебното помагало тема, където използвана услугата Microsoft Office Live Small Business.
Учебното помагало е предоставено безплатно от издателство БУЛВЕСТ 2000 за мнения до всички училища в страната, в които ще се преподават Информационни технологии в 8. клас.  Учителите, които се интересуват, могат да попитат за доставката му директорите на съответните училища.
Издателство БУЛВЕСТ 2000 има поредица от учебници и учебни помагала по информационни технологии за 5., 6., 7.,8. 9. и 10 клас. Повече информация за всички тях, както и за разпространението им можете да откриете на адрес: http://www.bulvest.com/
ВАЖНО: За да бъдете включени в групата http://IT8.groups.live.com, трябва да имате активиран LiveID акаунт. Такъв акаунт е вашият е-мейл адрес в www.teacher.bg (@teacher.bg). Със същия акаунт имате достъп и до услугата Microsoft Office Live Small Business.