Мнения

Образователни министри се обединяват срещу религиозния радикализъм

Министрите на образованието от страните членки на Европейския съюз обсъдиха на срещата си в Париж борбата срещу религиозния радикализъм и се обединиха около идеята за основополагащата роля на образованието и възпитанието в тази насока.

В края на дискусиите, домакинствани от френския министър г-жа Нажат Вало-Белкасем, представителите на страните членки приеха решение за  сътрудничество, координация и обмен на  добрите идеи и практики с цел в бъдеще да се направи възможното за избягването на терористични атаки, подобно на тези, засегнали Франция и Дания.

„Нашето най-голямо предизвикателство е да защищаваме плурализма в обществата си, което изисква конкретни действия на европейско, национално, регионално и местно равнище. Именно затова ние призоваваме за удвояване на усилията за укрепване от най-ранна възраст на обучението и приобщаването към основните хуманни ценности и за изграждането на интегрирани чрез образование общности“, се казва в общата декларация, приета в края на срещата.

На европейско равнище се предлага да се засили активното гражданско образование по линия на „Стратегическата рамка за образование и обучение 2020“. Тя ще бъде обект на средносрочно оценяване до края на годината. Също така трябва да се използват предимствата и на други политики на ЕС и финансиращи инструменти, насочени към сектори, свързани с образованието, като програмата Еразъм+, Хоризонт 2020 и рамковата програма за Европейско сътрудничество в сферата на младежта.

В срещата в Париж участваха и българският министър на образованието и науката проф. Тодор Танев и заместник-министър Ваня Кастрева.