Институции

Образователният министър призна за провал на системата за прием на ученици в общински училища

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев призна, че държавата се е провалила в опита си да систематизира приема на ученици в общински училища. Това се разбира от писмен отговор на министъра до депутат от управляващото мнозинство, предаде БГНЕС. Водещ критерий за прием на децата в първи клас трябваше да бъде близостта на училището до настоящия адрес на родителите или най-краткото време за достигане до учебното заведение.

“За съжаление посочените критерии не успяха да предотвратят порочната практика с некоректна адресна регистрация и бележки, които не отговарят на истината относно местоработата на родителите”, пише Вълчев. Оказва се, че масово родители на ученици, които са искали да ги запишат в елитни училища са фалшифицирали бележки, с които доказват, че работят в съседство на учебното заведение или живеят почти до неговия двор.

Традиционно най-голям проблем със записването на ученици в първи клас има в столицата. Припомняме, че Върховната административна прокуратура протестира пред Административен съд София-град разпоредби от Системата за прием на ученици в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с решение от 23.02.2017г. Съгласно чл. 9 от Системата за прием при голям брой кандидати за първи клас, всяко училище, по решение на Педагогическия му съвет може да приеме до три свои, допълнителни критерии за прием, различни от общо установените. С това Столичен общински съвет (СОС) е разширил без правно основание възможността за прием на ученици в първи клас, което представлява грубо нарушение на Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, въз основа на която е разработена и приета от СОС Системата за прием. По този начин се създават условия за възникване на закононарушения, свързани с въвеждане на единни критерии за прием на учениците в първи клас във всички общински училища на територията на Столична община.

Въвеждането на това правило дава възможност да се създават всякакви критерии от отделните училища, с които да се наруши принципът на единност в приема на ученици, нарушаване гаранцията за равнопоставеност на всички кандидат – първокласници и невъзможност за контрол върху процеса на общия прием на ученици в първи клас в училищата на територията на СО. Излизането извън определените законови рамки на критериите в случаите „при голям брой кандидати за прием в първи клас“, дадени в разпоредбата на чл. 43 от Наредбата води до незаконосъобразност на разпоредбата на т. 9 от Системата.

На основание гореизложеното и в изпълнение на законовите си правомощия СГП е поискала от съда прогласяване нищожността на разпоредбата от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съобщиха от ВАП.

Източник: topnovini.bg