Институции

Образователна онлайн игра възпитава учениците

Софтуерният продукт “Активил” – http://activille.yav-bg.org/ е онлайн обучителна игра, която дава познания на учениците в 10 тематични области:

  • Вредата от алкохола, цигарите и наркотичните вещества;
  • Сексуално образование;
  • Здрав дух в здраво тяло;
  • Насилие и толерантност;
  • Различни, но равни;
  • Моята класна стая;
  • Моят дом;
  • Приятелство и любов;
  • Култура;
  • Защита от бедствия и аварии.
 

Играта предоставя нови знания под формата на увлекателни игри и въпроси, съобразени с възрастта на участниците – 12-15 г.

 

„Активил” е част от проект „Отвъд бариерите”, финансиран от френската организация FNASAT Gens du Voyage. Автор на проекта е Сдружение „Младежки алианс-Варна”.