Ученици

Образователната система спъва децата със СОП

Българското училище не е пригодено за децата със специални образователни нужди, сочат резултатите от ново изследване, информира news7.bg.

Става дума за ученици, които имат физически увреждания, сензорни – не виждат или не чуват добре, както и такива с обучителни трудности. В последната група са най-много деца. Те най-обикновено получават етикети като „лоши“, „палави“, „мързеливи“. Тази група деца не могат да се справят с учебния материал и причините за проблемите им остават невидими за възрастните.

Изводът от проучването е, че у нас няма достатъчно обучени хора, които да наблюдават тези деца и да откриват навреме проблемите им. Това би предотвратило тревогите, разочарованието и чувството за провал, които изпитват те.

Самите учители искат практически съвети от специалисти за това как да се справят с такива деца. Те или са възприемани като хулигани или много често стоят тихо, потънали в депресия. Това е причината да започнат да бягат от клас или да си вменяват здравословни проблеми.

„Начинът на преподаване трябва да се промени“, обясни Ива Бонова от Центъра за приобщаващо образование.

„Дългите часове, в които децата просто стоят на едно място и слушат учителите, трябва да се превърнат в по-динамичен процес. Например, ако децата получават информацията под формата на видео или получат задача, която трябва да решат отборно, ако получавайки информацията се движат повече, то това би им помогнало да разбират повече, а и всеки ще намери начин да изрази себе си“, допълва още тя в ефира на News7.