Ученици

Образователната интеграция на деца от малцинствата е неефективна

Образователната интеграция на децата от малцинствата е неефективна, въпреки вложените 26 милиона лева. Това е заключението от одит на Сметната палата, съобщава Нова тв.

Проверката обхвана изпълнението на програмата „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ за периода 2012-2014 година. Целта ѝ беше осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и ученици, успешна социализация и съхраняване и развиване на културната идентичност.

Най-трудно решими се оказват проблемите, отнасящи се до ромския етнос, който е третата по големина етническа група у нас и представлява 4,9% от населението.

В одита се припомня, че в миналото са създадени „сегрегирани училища“ в ромските квартали. Сега за успешна интеграция на ромските деца е необходимо в училищата и детските градини да бъдат сформирани смесени групи и паралелки, отразяващи пропорционално етнокултурните характеристики на населението в съответното селище. Осъществените дейности в тази насока обаче не са достатъчно ефективни, а институциите и властите не са обединили достатъчно усилия.

Между институциите няма добра координация, няма и ефективен контрол от страна на регионалните инспекторати.

Източник: dnes.bg