Училища

Образователен Форум “Внедряване на информационните технологии в образованието”

Уважаеми колеги,

Екипът на Teacher.bg Ви кани на образователен семинар на 30 октомври 2007 г. /вторник/. Ще се радваме да присъствате на нашата лекция от 12,30 часа на тема .

 Teacher.bg – Мрежа на учителите новатори – WEB 2.0 в българското образование

 Лектори: Теодора Върбанова – образователен мениджър в Microsoft България и Тодор Георгиев – Управител на Тeacher BG В рамките на събитието ще бъде обявен учителят на месеца в мрежата на учители новатори.

На присъстващите ще бъдат раздадени много подаръци от Тeacher BG.

БАИТ ЕКСПО 2007

Образователен Форум

Международна конференция “Внедряване на информационните технологии в образованието”

Организатори: БАИТ, МОН

Интер Експо и Конгресен Център, зала Витоша, 30 октомври 2007 г.

Настаняване на аудиторията 8,30 до 9,00        
Модератор на сесията – Любомир Димитров, член на УС на БАИТ
           

    9.00-9.15       Откриване – Министър (Зам. Министър) на образованието – Председател на БАИТ

9.15-9.30         МОН  – Държавна политика и стратегия на МОН за ИКТ в образованието               

9.30-10.00       Ванеса Питард – Директор БЕКТА, Британска агенция за ИКТ в     образованието –

Eфективно интегриране на ИКТ в преподаването в училищната система на Великобритания

          
Презентации на електронно учебно съдържание, училища, ученици                       

10.00-10.15     МГ “Акад. Кирил Попов”,Пловдив, Ивайло Старибратов                   Електронното учебно съдържание – новост и предизвикателство.

10.15-10.45     “Котек”, Германия – Компютърни учебни продукти в училищата в Германия

10. 45-11.00    СОУ “Св. Софроний Врачански”, Пенко Рисков   –                               Електронен учебник – „Човекът и обществото” за4 клас.

11.00-11.15     НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, Николина Николова –                        Информационните и комуникационни технологии в съвременното училище

11.15-11.30     18 СОУ “У.Гладстон”, София, Борил Колев – Прилагане на ИКТ в   обучението по дисциплини от природоматематическия цикъл

11.30-11.45     СОУ”Христо Смирненски” гр.Брезово , Тодорка Глушкова –                     Обучение чрез стандартизирания образователен портал на СОУ”Христо Смирненски”

             

11.45-12.00     ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград, Пеева, Илиев, Димитрова,Сталев,Пантелеев – „E-Менделеева Таблица”,                                                                                                 Решаване на тестове по математика чрез използване на Power Point

12.00-12.15     ІТ Гимназия „Сент Екзюпери” – Приложение на информационните технологии при организацията на учебния процес и реализация чрез учебното съдържание в ІТ Гимназия „Сент Екзюпери”.

12.15-12.30    СОУ “Отец Паисии” Кърджали – Виртуална класна стая

           
Презентации на фирми,организации                   

12.30-13.15     Майкрософт / Кабината, Тодор Георгиев            – Teacher.bg – Мрежа на учителите новатори

13.15-13.20     Награждаване на ученици – медалисти от международни олимпиади по информатика  

 
Почивка         13.20-13.45 (Закуска, напитки)     

Модератор на сесията: Ивайло Иванов, СУ Кл. Охридски, ФМИ

13.45-14.00     Британски съвет-М.Кръстева,Чарлз Джил          – “Портал “”Е-languages”” за интернационализиране на ИКТ в обучението”

14.00-14.15     Фирма Сирма Медия   Илиян Узунов, Явор Джонев                                                                                                                                                                                              1.Серия мултимедийни образ. игри по учебната програма на МОН за 1-4 клас

                        2.Внедряване на електронни уроци по математика, физика, химия и биология в обучението по тези предмети

14.15-14.30     Фирма Едимит, Любомир Димитров – Компютърни продукти за обучение по английски език и компютърни умения

14.30-14.45     Фирма РОБЕЛ , Кирил Белов – Съвременни образователни технологии за професионално образование и обучение от Израел, Великобритания и Унгария

14.45-15.00    Фирма Дидакта, К.Спиров            – Уеб базирана система за тестове

                                                                                    

15.00-15,15    Фирма БИКАМ , Пенчо Михнев, –            Discovery School – Интегрирана среда за обучение с разработените за училищата продукти на Дискавъри; Interactive e-tools for learning and teaching biodiversity”

15,15-15.30     Фирма Ембиент ООД, Стоян Арабаджийски – Иновативни системи за управление и оптимизиране на образователни процеси

           
Презентации на университети, фондации                     

15.30-15-45    “Технически университет” София, Елена Шойкова –                    Програма за професионално развитие на учители: Партньори за интегриране на технологии в обучението и латформа за съвместна работа, комуникации и обучение

15.45-16.00     ФМИ СУ, Ивайло Иванов –           Учителят като модератор на съдържание в софтуерни продукти за обучение.

16.00-16.15     Тракийски университет, Стара Загора, Галя Кожухарова –                      Електронен учебник по математика за 11 клас, задължителна подготовка

16.15-16.30     Шуменски Университет”Епископ К.Преславски”, Росица Христова- Web-базирано методическо помагало “Помощник по Информатика и Информационни технологии

16.30-16.45     Фондация “Пайдея” и “Бъдеще сега” ЕООД, Милена Ленева, Мария Донкова – Училището може повече, отколкото изглежда

16.45-17.00     Дворец на децата – Електронно съдържание в извън-училищно   Образование по музика