Учители

Образователен проект събра учители във Враца

Три училища от Северозапада участват в заключителна конференция по проект „Да мислим нашите деца“, която се провежда днес във Враца, предава местният вестник „Конкурент“.

Това са основното „Иван Вазов” и средното „Отец Паисий“ в Монтана и както и врачанското начално школо „Иван Вазов”.

Проектът е насочен към интеграцията на малцинствените групи и по време на конференцията ще бъдат представени добри практики, свързани с ефективно прилагане на методики за интеркултурно образование; промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата от малцинствените етнически групи; включване на родителите в училищния живот, подобряване на средата за учене.

В изпълнението му взимат участие и други градове с подобни проблеми по отношение на ромското включване в образователната система. Свои представители са изпратили училища от Лом, Русе, Бургас, Благоевград и Асеновград. Има представители на Монтана – ІV ОУ „Ив. Вазов  VІІІ СОУ „Отец Паисий“, Враца – НУ „Иван Вазов“, Лом  – ІV ОУ „Христо Ботев“, Русе  – ОУ „Никола Обретенов“ и три региона в Южна България: Бургас – ОУ „Хр. Ботев“ , Благоевград – ХІ ОУ „Христо Ботев“,  Асеновград – СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ и ОУ „Никола Вапцаров“.

Основната цел е създаване на иновативен модел на учеща се общност за подобряване  условията за достъп до образование и изграждане на подкрепяща мултикултурна образователна среда чрез електронно обучение на учители с оглед позитивно оценяване на личностното, емоционалното, физическото и творческото развитие на ученици от етническите малцинства в началния етап  на основната степен на обучение и включване на семейството. Бенефициент по проекта е Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“, информира още медията.