Учители

Образователен проект събра учители във Враца

Три училища от Северозапада участват в заключителна конференция по проект “Да мислим нашите деца”, която се провежда днес във Враца, предава местният вестник “Конкурент”.

Това са основното “Иван Вазов” и средното “Отец Паисий” в Монтана и както и врачанското начално школо “Иван Вазов”.

Проектът е насочен към интеграцията на малцинствените групи и по време на конференцията ще бъдат представени добри практики, свързани с ефективно прилагане на методики за интеркултурно образование; промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата от малцинствените етнически групи; включване на родителите в училищния живот, подобряване на средата за учене.

В изпълнението му взимат участие и други градове с подобни проблеми по отношение на ромското включване в образователната система. Свои представители са изпратили училища от Лом, Русе, Бургас, Благоевград и Асеновград. Има представители на Монтана – ІV ОУ “Ив. Вазов  VІІІ СОУ “Отец Паисий”, Враца – НУ “Иван Вазов”, Лом  – ІV ОУ “Христо Ботев”, Русе  – ОУ “Никола Обретенов” и три региона в Южна България: Бургас – ОУ “Хр. Ботев” , Благоевград – ХІ ОУ “Христо Ботев”,  Асеновград – СОУ “Св.св. Кирил и Методий” и ОУ “Никола Вапцаров”.

Основната цел е създаване на иновативен модел на учеща се общност за подобряване  условията за достъп до образование и изграждане на подкрепяща мултикултурна образователна среда чрез електронно обучение на учители с оглед позитивно оценяване на личностното, емоционалното, физическото и творческото развитие на ученици от етническите малцинства в началния етап  на основната степен на обучение и включване на семейството. Бенефициент по проекта е Фондация “Програма Стъпка по Стъпка”, информира още медията.