Училища

Образование за успеха на всяко дете: Учениците на Даниела и Велислава от Пирдоп (видео)

Даниела и Велислава преподават английски и български език, история и география в ПГТХТ „Никола Димов“ в град Пирдоп на ученици от осми, девети и десети клас.

През годината те и учениците им си поставят за цел да развият активно отношение към социалния живот, критичен поглед към света и процесите в него, да анализират в контекст идеи и концепции и да търсят проактивно решения на проблемите.

Учениците постигат значителен напредък по поставената цел и действат като граждани с активна позиция за случващото се с тях и около тях, анализират казуси и идеи, които до сега са били непостижими за тях, като в същото време значително подобряват успеха си в училище.

Даниела и Велислава споделят, че ключът към този напредък е индивидуалното отношение към всеки ученик и изграждането на взаимно доверие.

Виж видео (Източник: Заедно в час)

Още по темата