Мнения

Образованието като предпоставка за по-голяма гражданска чувствителност сред младите хора

България има в историята си ярки примери за политическа смелост и гражданска съвест при противопоставянето срещу Холокоста и при  спасяването на българските граждани от еврейски произход по време на Втората световна война. Изучаването на този период от българската история е заложено и в държавните образователните изисквания, подчерта министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова при срещата си с преподаватели от средните и висши училища в страната, които предстои да посетят Мемориалния институт и център за Холокоста „Яд Вашем“.

Опитът и изучаването на тази част от световната история от страна на българските преподаватели ще допринесе за обогатяване и на българските програми за обучение, както и за по-голяма гражданска чувствителност на младите хора в страната към човеконенавистните режими, добави министърът. Холокостът е трагедия, която трябва да се помни, за да поддържа съвестта на обществото будна, каза още доц. Р. Коларова.

„България остава пример за целия свят като не допусна Холокоста на територията си“, заяви от своя страна посланикът на Държавата Израел у нас Н. Пр. Шаул Камиса Раз. Той сподели, че в страната му се отнасят с уважение и благодарност към българските граждани, които са се противопоставили срещу опитите за унищожаване на сънародниците им и „тачи паметта им като светци“.

„В България не се забелязва възраждане на антисемитизма за разлика от много други страни по света“, добави Ш.Камиса Раз и каза още, че Холокостът е „огромна трагедия“, уроците от която са актуални и днес.

В началото на септември 16 учители по учебния предмет „История и цивилизация“ от различни области на България, четирима представители на академичната общност и един експерт от дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН ще вземат участие в обучителен семинар в Мемориалния институт и център за Холокоста „Яд Вашем“.

Обучителният семинар, който е първи по рода си за представители от България, има за цел повишаване информираността на преподаватели от българските училища и университети с оглед развитие на обучение при тематиката за Холокоста и за престъпленията срещу човечеството.