Мнения

Образованието е веднага след семейството

Образованието е на второ място като най-важен фактор, след семейството. Системата не трябва само да образова, но и да възпитава. Затова е важно учителите да бъдат стимулирани. В бъдеще ще се работи за повишаване на квалификацията на преподавателите и директорите, за да може те да израстват кариерно, да бъдат мотивирани да се справят с трудностите, заяви образователният министр Меглена Кунева.

По думите й, като държава сме длъжни да вземем спешни мерки и това е голяма национална задача, каза още тяи призова да смепоследователни и всички институции да работят заедно, за да се реши проблемът с  отпадащите ученици.

Относно етническия компонент образованието е най-добрият начин за социализация на етносите. Учениците имат проблем с разбирането на материала и практическото му прилагане. Поради това МОН подготвя учебни програми, в които новите знания ще бъдат съпътствани с повече часове за упражнение, заяви още министър Кунева и обясни, че това е заложено в новия закон за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1 август.

Източник: МОН