Ученици

Обобщават резултатите от матурите в понеделник

На 18 юни 2012 г. от 11.00 часа, в залата на седмия етаж, в Министерството на образованието, младежта и науката, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще открие пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от държавните зрелостни изпити за учениците от 12-ти клас, проведени в края на учебната 2011/2012 година, информира пресцентърът на МОМН.

Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) се провеждат от 2008 година. Задължителните ДЗИ са два – по български език и литература и по учебен  предмет по избор от предметите математика, чужд език, философски цикъл, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

По свое желание  зрелостниците могат да полагат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор от изброените по-горе.

Получените оценки от ДЗИ са окончателни,  записват се с точност до 0,01 в дипломата за средно образование в отделни графи и не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение. При формиране на общия успех оценките от ДЗИ, оценките от ЗП и оценките от ЗИП участват равностойно. Oбщият успех е средноаритметична оценка от три средноаритметични оценки – от ДЗИ, от ЗП и от ЗИП.