Училища

Обновление позволява log-in в Moodle с Live@edu регистрация

Налично е обновление за Services Plug-in for Moodle, осигуряващо съвместимост с Microsoft Outlook Live R4 – е-пощата, използвана от Live@edu.

Без обновлението не е възможно потребител да се log-не в Moodle с Live@edu регистрацията си.

За да свалите обновлението е необходимо да посетите страницата на проекта Microsoft Live Services Plug-in for Moodle, да click-нете върху „Try It” и да свалите най-новия ZIP файл.

Всеки, който пожелае, независимо от коя част на света, може да публикува мнението си за продукта във форума или да го изпрати на moodle@microsoft.com.