Училища

Обмислят въвеждането на защитени професии

Обмисля се и идеята за въвеждане на защитени професии, по подобие на защитените училища. Това ще се отнася за непривлекателни професии, но от особена важност за държавата.

Това стана ясно по време на срещата на министърът на образованието Анелия Клисарова с директори на училища във Варна.

Обучението по тези професии може да бъде мотивирано от държавата чрез отпускане на стипендии.

Лидерите на варненските професионални училища наблегнаха на необходимостта от сътрудничество с бизнеса и най-вече по отношение на практическата среда за усвояване на знания и умения по време на обучението.

Паралелките в професионалното образование, които нямат точно 18 ученици, да могат да съществуват и с няколко бройки по-малко, поискаха още директорите, тъй като това е нещо, което може да стане с промяна на Наредба, а не да се чака приемането на новия закон, се казва в информация на пресцентъра на МОН.

На срещата бяха обсъдени и други проблеми, като нелоялната конкуренция от Центровете за професионално обучение, недостигът на учители, качеството на професионална подготовка, въвеждане на гъвкави пътеки за професионална ориентация.

Отделено беше специално внимание на дуалната система на обучение, валидиране на компетенции, знания и умения, придобити по неформален път, модулно обучение и така наречената кредитна система в професионалното образование, която да се обвърже с надграждането на знания и умения и учене през целия живот.

След срещата с директорите, министър Клисарова посети училището в с. Каменар, което е сред училищата с най-ниски резултати в страната, и подари на децата книги като част от кампанията „Ваканция за четете 2013“. В знак на благодарност, тя получи рисунка от възпитаниците на училището.

Още по темата