Институции

Обменът на сексуални съобщения сред тийнейджъри се увеличава

 
30% от 17-г. ученици с мобилни телефони в САЩ са получавали сексуални снимки или съобщения и 9% са изпращали, посочва проучване. Данните от проучването не са представителни за България, но е напълно възможно разликите между състоянието в САЩ и у нас, да са само количествени, не и качествени.
 
 
30% от 17-г. ученици с мобилни телефони в САЩ са получавали сексуални снимки или съобщения и 9% са изпращали, посочва проучване на американския Pew Research Center.
 
4% от 12 г. – 17 г. признават, че са изпращали през мобилния си телефон свои голи или полуголи снимки на друг. 15% са получавали подобни снимки, посочва още проучването.
 
Забележим е и фактът, че тези тийнейджъри, които сами плащат сметките на мобилните си телефони, са по-склонни да изпращат сексуални съобщения. 17% от тези, които сами плащат телефонните си сметки, са ангажирани в обмен на сексуални съобщения, в сравнение със само 3% от останалите.
 
Изследователите от Pew Research Center са разкрили три възможни сценария за обмен на подобни съобщения и снимки през мобилен телефон.
  • Първият сценарии е когато двама тийнейджъри с романтична връзка обменят тези съобщения помежду си.
  • Вторият е когато съобщенията, обменени между партньори са споделени с трети лица.
  • Третият сценарии е когато двама тийнейджъри все още нямат връзка, но едната от двете страни, която изпраща съобщенията, се надява да възникне връзка.
 
Две самоубийства на тийнейджъри в САЩ, извършени в последните 18 месеца и получили силен медиен отзвук бяха свързани с подобна комуникация в Интернет.
 
Данните от проучването не са представителни за България, но е напълно възможно разликите между състоянието в САЩ и у нас, да са само количествени, не и качествени.