Мнения

Обменихме ценен опит в областта на образованието

Интересни факти за спецификите, за постиженията в образованието в своите страни разказаха Валери Дрейк – аташе по образователно сътрудничество към Френското посолство в София и Рита Ванска – програмен мениджър на Education Export Finland. Това стана по време на конференция, на която присъстваха учители, родители и експерти с различен профил, която се организира от Фондация „Дигиталните деца“.

Беше обменен опит и бяха представени добри практики, които за послужат като емпиричен опит и в нашето родно образование.

За важността на партньорството при дигиталното образование говори Любов Костова, директор на Британски съвет – България. Тя спомена и за успешни проекти, осъществявани съвместно с МОН.

Източник: МОН