Училища

Облачна IT-инфраструктура във френската езикова гимназия

Френската езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ (ФЕГ) в София вече разполага с ИТ инфраструктура от ново поколение. През тази учебна година училището отбеляза своята 55-годишнина. Eкипът на гимназията фокусира своите усилия за развитие на информационната инфраструктура в няколко посоки – осигуряването на нов хардуер, въвеждане на технологии за учебна и административна дейност, пренасяне на инфраструктурата в облака и т.н.

“В центъра на този процес ежедневно са нашите ученици, коментира директорът на училището Емилия Богданова.

„В общуването с дигиталните устройства те са изумително живи и като цяло търсят докъде се простират границите на възможното. В компютърните зали питаме, дали се открива свободата, докато се изучават ИТ, или трябва да си вече свободен, за да установиш къде започват и отиват ИТ.“, казва още Богданова.

Френска езикова гимназия се активизира осъвременяването на учебната работа съобразено с изискванията за добиване на ключови компетентности от младите европейци. Любопитството на учениците към делника с учебни часове, в които се решават интересни компютърни задачи с приложен характер и се създават програмни фрагменти в обектно ориентирана среда, нарастваше и се предаваше от випуск на випуск с все по-изразена привързаност, обяснява Иван Гьонов, преподавател по информационни технологии във ФЕГ. – В гимназията бе въведено профилирано обучение по ИТ, разбира се, за желаещите ученици. Системата за задълбочено изучаване на ИТ се допълни от включването на IT Academy of Microsoft (Imagine Academy), предоставяща най-съвременни знания по широк кръг от курсове. Досега в нашата ITA са преминали допълнително обучение над 800 ученици, допълва Гьонов (моят събеседник).

Усвояването и прилагането на ИТ в гимназията допринася за професионалното ориентиране и кариерно развитие на младите хора. Един от най-стабилните сектори в България е ИТ индустрията, коментира Гьонов. Затруднение за бурното развитие на технологичните компании в България и Европа е липсата на достатъчно квалифицирани кадри. Все повече възпитаници на ФЕГ продължават образованието си и намират призвание в изучаването и упражняването на компютърни науки, компютърни системи и технологии, софтуерно инженерство и информационни системи.

Информационните технологии започнаха да осигуряват разнообразие от методи и средства, които разкриват нови възможности в класната стая по всички учебни предмети. Във ФЕГ бе възприето разбирането, че новите технологии определено позволяват да се подпомогне учебният процес като се организира по начин, който отчита индивидуалните потребности на учещите.

„През последните няколко години целият екип на Френската езикова гимназия е изправен пред предизвикателството да се съчетава традиционното с новото – да експериментираме, да бъдем иновативни и да отговаряме на потребностите на новото поколение обучаващи се, коментира Иван Гьонов. – Осъществи се изграждането и утвърждаването на гимназиален бранд. Бяха очертани неговите компоненти – собствен домейн, потребителски акаунти за Office356 за всеки ученик и учител, онлайн комуникация в облачна среда. На практика това означаваше акцентиране на силните страни на Френската гимназия от гледна точка на институционалната ѝ дейност, организацията на работа вътре в нея и възможностите за обучение, които предлага“, допълва той.

 

Облачната платформа

 

Френската гимназия е едно от първите училища в страната, които въведоха облачната платформа MS Office 365. Мащабното използване на личните акаунти и на облачната платформа даде основание на Microsoft да ни предвиди в свои планове от по-високо ниво, включително и безплатно използване на софтуер, като всички ученици и учители имат право да инсталират потребителския софтуер на до 5 свои устройства, да използват облачно пространство по 1 TB лично, а в общата част и повече. Паралелно с това провеждаме ежегодно в началото на учебната година и след междусрочната ваканция, непринудени обучения на нашите колеги. Допълнително спомагаме на Webservices-bg и МОН в обучаването на учители от други училища, които тепърва тръгват по този път, например в обучение на колеги от Втора английската гимназия, СПГЕ „Джон Атанасов“ и др. Всеки преминал успешно това обучение, получава сертификат по ISO. Ние не абсолютизираме тематиката на обучението, всеки идва със собствените си идеи и въпроси, носи си своя служебен таблет или компютър.

Всяка година правим по нещо ново, понякога това е обогатяване на функционалността на платформата. През новата учебна година ще въведем ново приложение, което обединява възможностите на One Note и на Teacher Planning.

В гимназията е внедрена координирана електронна система за отбелязване на изявите на учениците. Част от достъпа до сайта на гимназията е базиран на акаунтите в Office 365 – независимо за ученици, за родители и за учители. Всеки учител влиза в платформата индивидуално и въвежда отсъствия, оценки, съобщения до родителите. В момента, в който за даден ученик бъде нанесена текуща информация, тя се праща по е-поща до родителя. Така се осигурява нова действена среда за общуване с родителите и укрепване на единството в учебно-възпитателните ни дела с училищното настоятелство. Ежедневно в интернет платформата на гимназията се осъществяват средно по 5000 влизания.

 

Безплатен безжичен Интернет

 

Стремеж във Френската гимназия е да се следва Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието (2014-2020), утвърдена от МОН. Осигурено е използването на съвременни компютърни системи и софтуер от последно потомство, лаптопи и таблети. Прилага се модерна интернет система, предоставяща едновременен и повсеместен достъп до високоскоростен интернет от всички ученици и учители. От 2016 г. в училището действа безплатна безжична WiFi мрежа с достъп до Интернет, изградена от училището със собствени средства и съдействието на Училищното настоятелство. Доставчикът на Интернет услугата е операторът Виваком, с който гимназията има договор от 2 г.

Системата обхваща общо 40 точки за достъп Ubiquiti UniFi, работещи на 2,4GHz и максимална скорост на преноса на данни 300 Mbps. Всеки ученик и учител може да ползва свободно интернет във всяка част от училището, като учителите имат възможност да свържат по 5 свои устройства (лаптопи, смартфони, таблети и т.н.), а всеки ученик – по 3. Отделно има и мрежа за гости на гимназията, които също получават временна парола за достъп, като SSID номера на тази мрежа е различен и не пречи на мрежата за ученици и учители. Има и трета SSID мрежа само за администрацията.

 

Изградената с тънки клиенти (радиоточки за достъп) и комутатори мрежа дава възможност за едновременен достъп на 600 потребители, като всеки ползва капацитет поне 1 Mbps. Комутаторите са свързани с 1 Gbps линии, което гарантира по-нататъшно разширение и надграждане на безжичната свързаност при евентуално пускане на видеоуслуги и др. Сесията свършва, когато ученикът излезе от училището, като целта е да не създава задръстване. Когато влезе в училището, паролата се набира отново, за да ползва всеки ученик непроменяема висока скорост на достъпа. „Тази година на посещение бяха деца от Франция по силата на споразумението за ученически обмен. Те със съдействието на своите приятели-домакини включиха веднага своите устройства и бяха възхитени от нашата училищна интернет-система“, споменава Иван Гьонов.

Учениците от ФЕГ, наред с предвидените учебни теми за използването безопасно на Интернет, участват в съвместни изяви и проекти с Центъра за безопасен интернет. Биха могли да се отбележат участието при представянето на българска игра за безопасен интернет, обучение на наши ученици по програма за бъдещи тренери сред своите съученици по проблемите на безопасния интернет и т.н.

„При нас се налага разбирането, че не трябва да ограничаваме достъпа на учениците до Интернет в гимназията, а да ги улесним, така че те да знаят как и какви Интернет ресурси да ползват, коментира Иван Гьонов. – Личните смартфони по принцип са забранени в час, но много учители ползват избрани мобилни решения в учебната си дейност, като преценяват дали и колко да се прилагат ученическите смартфони за достъп до наши и чуждестранни учебни разработки и демонстрации. За някои часове по информационни технологии и информатика с профилирани групи раздаваме на учениците специални таблети предоставени от Teacher.bg, което обогатява работата и осигурява постоянен контакт. На такъв принцип от следващата година и други учители ще ползват таблети и много по-рационално ще провеждат своите учебни занятия, включително по френски език. Бележникът на класа в One Note дава възможност на учителите да показват веднага на дъската създаден документ, схема или графика, както и да се разгледат работите на отделните ученици от даден клас или група. По този начин всяка част от работата с учениците може да бъде предоставена и на родителите. Прилагането на такава система допринася и за издигането на авторитета на училището като съвременна образователна институция.“

В учебната работа се използва централизирано уеб пространство за данни, изграждат се електронни уроци, прилагат се мултимедийни пособия, обслужващи учебните кабинети. Повечето учители във ФЕГ имат лаптопи и 10-инчови таблети с Windows 10 и минипроектори, които да разнообразят преподаването.

Някои колеги, които имат по-изразен иновативен дух, са поставили в своите дялове на OneDrive цели урочни цикли. В OneDrive се подготвят също така електронни тестове, които се провеждат с учениците както в училище, така и отдалечено по домовете (например за 15-30 минути при предварителна времева договорка с тях се отваря сесия за съвместна работа).

Сред новите раздели в платформата Office 365 са Skype за бизнеса и Yammer, които допълват възможностите на гимназиалната социална мрежа. Например, през втория срок, всяка седмица питах моите ученици, преминаващи курс по програмиране, какво им е било интересно, какви задачи биха искали да разгледаме през следващата седмица и т.н.

 

Силният елемент в работата по прилагане на ИКТ

 

във Френската гимназия е достигнатото единение между ръководство, учениците и колегите. От наблюдения на национални конференции и други срещи и методични мероприятия се разбира, че на много места ръководствата на училищата се отнасят към ИТ малко схоластично, или не всички учители са в състояние да овладеят основни похвати, или пък се смята, че ИТ уменията не се плащат допълнително.

В сравнение с миналото, много малка част от дейността на училището не е подчинена на работа с компютърни системи. За съжаление има някои неща, които по силата на действащите нормативни актове ни задължават да попълваме на хартиени носители – за преминати часове, нанасяне на отсъствия и др. Това в определени случаи увеличава двукратно работата ни, т.к. сме си избрали да прилагаме собствена електронна система и в същото време се налага да попълваме и книжните форми.

ИКТ привнасят в духа на Френската гимназия чувството на по-голяма осведоменост и среща с предоставени съвременни възможности. Това неминуемо пленява и привързва учениците към техното училище и води до по-голямо уважение към учебната работа. В крайна сметка резултатите от нея са на много по-високо ниво. Нямаме нито един проект в училището, било в сферата на изучаването на езици или на природни науки, при който информационните технологии да не са съставна компонента.

Сега, когато сме в навечерието на прилагането на новия Закон за средното образование се предполага и въвеждането на нови нормативни форми при различните училищни дейности. От следващата учебна година всички десетокласници ще държат държавен изпит за доказване на усвоените дигитални умения. На проведения от МОН през м. юни пробен изпит, в които участва и Френската гимназия, по електронен път бе осигурена подготовката, провеждането и отчитането на резултатите от тези изпити. Това бе много добра възможност да почувствахме мощта на технологиите. Надяваме се, че с нашето участие и изразените мнения, сме помогнали на специалистите за анализа и въвеждането на цифровия изпитен вариант в цялата държава.

 

Бъдещо развитие

 

Информационните технологии в дейността на Френската гимназия ще продължават да се утвърждават. Натрупваната нова информационно-комуникационна култура ще влияе върху пътищата, по които ще се развива 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ занапред, казва Иван Гьонов.

Имаме още идеи за следващата година. Бихме искали да сме по-решителни в създаването на наше учебно съдържание, което да бъде влагано в облачната платформа и използвано директно и многостранно. Това ще бъде голямо предимство, което ще допълни електронните учебници. Имаме предвиждания за по-нататъшно усъвършенстване на прилагането на ИТ във ФЕГ. Този процес ще бъде съпътстван от актуализиране на трудово-правните документи в гимназията. В момента в длъжностните характеристики на преподаватели от ФЕГ е отбелязано като задължение на ИКТ. Също така, при определянето на резултатите от нашата работа, по-точно в частта за допълнително стимулиране, определен брой точки се дават именно за осъществявана работа със съвременни средства и методи. Този подход стимулира голяма част от колегите да навлизат по-бързо в дигиталния свят.

 

Достигнатите добри резултати по прилагането на информационните технологии в цялостната работа на ФЕГ е плод и на усилията на колегите специалисти по информатика и информационни технологии – Тони Минчева, Габи Петкова, Калина Стефанова и Мариана Тосева. Известно е, че ИТ се развиват с бързи темпове. В дейността ни се появяват непрестанно потребности от нови функции и роли в осигуряване на учебния процес свързани с техническата и административната поддръжка на електронната учебна среда и дейностите в нея. „Затова можем да кажем, че най-хубавото в нашата професия е, че сякаш хубавите неща са тези, които предстои да се случат“, допълва преподавателят по ИТ и информатика във ФЕГ.

 

Проект за физически контрол на достъпа във ФЕГ

 

В момента във ФЕГ се обсъжда проект за контрола на достъпа в училището с помощта на турникетна система. Отключването й ще става с помощта на банкови карти, издадени от ПИБ, но онези, които не искат да имат кредитна карта, ще ползват само антенния чип в картата.

„В картите на учениците ще има антена, която да се използва при влизане в училището. Системата за пропускателен контрол е инсталирана тестово от няколко дена. Тя би трябвало да работи и с чипове, и с банкови карти на ПИБ, която плаща за цялата система и инсталирането й. Системата ще отчита кое дете е влязло или излязло и ще изпраща SMS до родителя. От друга страна, обвързването с банката задължава администрацията на училището да превежда стипендиите на учениците по дебитен начин по картите в ПИБ. Пренасянето на суми от банката до което и да е училище става със специализирани автомобили с охрана“, обяснява Иван Гьонов.

На сайта на гимназията бе публикувано и съобщение от ръководството на ФЕГ, в което се обяснява, че „основният вариант, който се предлага, е учениците да влизат в гимназията с магнитни карти, издавани от училището, които ще са безплатни.  Ръководството и училищното настоятелство на 9. ФЕГ все още  уточняват окончателния вариант, при който от началото на новата учебна година ще бъде въведен новият контролно-пропускателен режим“, допълват от ФЕГ.

Източник: computerworld.bg