Ученици

Областен математически турнир за ученици от ІІІ до ХІІ клас

Дванадесетият областен математически турнир за ученици от ІІІ до ХІІ клас се провежда под патронажа на Иванка Таушанова- областен управител на област Кърджали.

Турнирът ще се проведе на 17 ноември 2012 г. събота от 9:00 до 11:00 часа в СОУ „П. Р. Славейков“  гр. Кърджали – за учениците от 3 до 11 клас и в СОУ „Отец Паисий“ гр. Кърджали  – за учениците от 12-ти клас

Състезанието е индивидуално и е за ученици от трети до дванадесети клас. Темата за всеки клас се състои от тест с шест въпроса, с избираем отговор и една задача. Тя ще бъде изготвена от екипа  под ръководството на проф. Сава Гроздев. Обявяването на резултатите и награждаването ще бъдат от 15 часа в актовата зала на  СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кърджали.

Таксата за правоучастие за всеки ученик от ІІІ-ти до ХІ-ти клас е 8 лева, а за ХІІ клас – 12 лева. За училищата от гр. Кърджали се отчитат по училища, за всички останали училища на г-жа Емел Бабаева (РИО) или по банкова сметка:

Аплимат ЕООД
IBAN      BG93STSA93000001682821
BIC     STSABGSF
ДСК АД, клон Гео Милев , София (ТП-турнир Кърджали).

Номерата на стаите с работното място на всеки ученик ще бъдат върнати по e-mail на училищата и ще бъдат публикувани на сайта на секцията.

Заявката за участие на Excel файл съдържа списък на участниците във формат:
 

Име, презиме и фамилия на ученика в една клетка

Град/с.

Училище

Клас -с арабски цифри без букви за паралелки

За 12 клас в заявките да бъдат добавени още 2 колони: личен адрес за кореспонденция и личен телефон за връзка

Заявките се изпращат на e-mail – smb_kj@abv.bg
Заявките и вноските за правоучастие трябва да бъдат подадени до 07 ноември 2012г.
За информация: Емел Бабаева – 6 04 33
Мария Митрева – 6 28 17 (служебен); 0888488099

Съгласно правилника на ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и статута на турнира на участниците от дванадесети клас, набрали съответен брой точки се признава отлична оценка за прием в четирите специалности на ФМИ към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Оценките се признават и за прием в ТУ Габрово.

За повече информация www.smb-kj.hit.bg