Областен математически турнир за ученици от ІІІ до ХІІ клас

Областен математически турнир за ученици от ІІІ до ХІІ клас

Дванадесетият областен математически турнир за ученици от ІІІ до ХІІ клас се провежда под патронажа на Иванка Таушанова- областен управител на област Кърджали.

Турнирът ще се проведе на 17 ноември 2012 г. събота от 9:00 до 11:00 часа в СОУ “П. Р. Славейков”  гр. Кърджали – за учениците от 3 до 11 клас и в СОУ “Отец Паисий” гр. Кърджали  – за учениците от 12-ти клас

Състезанието е индивидуално и е за ученици от трети до дванадесети клас. Темата за всеки клас се състои от тест с шест въпроса, с избираем отговор и една задача. Тя ще бъде изготвена от екипа  под ръководството на проф. Сава Гроздев. Обявяването на резултатите и награждаването ще бъдат от 15 часа в актовата зала на  СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кърджали.

Таксата за правоучастие за всеки ученик от ІІІ-ти до ХІ-ти клас е 8 лева, а за ХІІ клас – 12 лева. За училищата от гр. Кърджали се отчитат по училища, за всички останали училища на г-жа Емел Бабаева (РИО) или по банкова сметка:

Аплимат ЕООД
IBAN      BG93STSA93000001682821
BIC     STSABGSF
ДСК АД, клон Гео Милев , София (ТП-турнир Кърджали).

Номерата на стаите с работното място на всеки ученик ще бъдат върнати по e-mail на училищата и ще бъдат публикувани на сайта на секцията.

Заявката за участие на Excel файл съдържа списък на участниците във формат:

Име, презиме и фамилия на ученика в една клетка

Град/с.

Училище

Клас -с арабски цифри без букви за паралелки

За 12 клас в заявките да бъдат добавени още 2 колони: личен адрес за кореспонденция и личен телефон за връзка

Заявките се изпращат на e-mail – smb_kj@abv.bg
Заявките и вноските за правоучастие трябва да бъдат подадени до 07 ноември 2012г.
За информация: Емел Бабаева – 6 04 33
Мария Митрева – 6 28 17 (служебен); 0888488099

Съгласно правилника на ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски” и статута на турнира на участниците от дванадесети клас, набрали съответен брой точки се признава отлична оценка за прием в четирите специалности на ФМИ към ПУ “Паисий Хилендарски”.

Оценките се признават и за прием в ТУ Габрово.

За повече информация www.smb-kj.hit.bg

Коментари във Facebook