Ученици

Областен кръг на Националното многоезично състезание по чужди езици

На основание писмо №РД-21-4298/17.10.2013 г. от МОН, заповед №РД09-1433/17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2013/2014 година и заповед №РД-06-1015/21.10.2013 г. на началника на РИО – Враца Областният кръг на Националното многоезично състезание по чужди езици за уч. 2012/2013 г. за ученици от Х и ХІ клас ще се проведе на 26 октомври 2013 г. от 10:00 часа.

Информацията предава РИО-Враца

Всички участници  следва да се явят в ЕГ „Йоан Екзарх“, гр. Враца и да заемат своите места срещу представяне на документ за самоличност за времето от 9.00 до 9.15 часа. След това време закъснелите няма да бъдат допуснати.

Изпитните зали са №203, 204, 205, 206 и 207 на втория етаж. На входа на училището в деня на състезанието ще бъдат поставени списъците с разпределението на участниците по зали.

Регламентът на състезанието е публикуван в раздел „Ученици“ на този сайт. Напомням за промяната в Регламента в І компонент „Слушане“.

Успешно представяне на участниците и техните подготвящи учители!