Ученици

Няма ученик с по 100 точки и на двата ДЗИ

Статистиката от резултатите на тазгодишните матури показва, че 244 зрелостници имат 100 т. Няма зрелостник със 100 т. и на двата ДЗИ.

Останалите данни са както следва:

57 зрелостници имат 0 т.
61 зрелостници са с по две пълни шестици (6,00)
4786 зрелостници имат по две отлични оценки (>= 5,50)
1667 зрелостници са с по две слаби оценки
6 зрелостници имат 0 т. и на двата ДЗИ
8162 слаби оценки (3394 по БЕЛ)
17207 отлични оценки (7057 по БЕЛ)