Няма ред за събирането на данни за етническия произход на учениците

Няма ред за събирането на данни за етническия произход на учениците

Няма ред за събирането на данни за етническия произход на децата и учениците по проекти, финансирани от национални програми и със средства по три схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Това затруднява оценяването дали са постигнати целите и планираните ефекти, сочат данни от одит, направен от Сметната палата.

Липсва адекватна система за оценяване на проектните предложения от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Това поражда рискове за значителен субективизъм, развитие на корупционни практики, както и риск да бъдат финансирани проекти с участието на минимален брой деца и ученици от етническите малцинства.

Насоките за кандидатстване по конкурсните процедури на Центъра съдържат и субективни критерии и показатели за оценка.

Сметната палата е дала 3 препоръки към министъра на образованието и науката и 18 препоръки към Управителния съвет и директора на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Източник: dnes.bg

Коментари във Facebook