Ученици

Няма регион с по-високи резултати на годишна база на НВО

Резултатите от НВО в седми клас тази година са съизмерими с предходните години. Няма регион, който е с по-високи резултати спрямо миналата година, но като цяло резултатите са по-ниски в сравнение с предходната година.

По-нисък е и процентът постижимост на випуска в седми клас в сравнение с постигнатите резултати, когато випускът е бил в четвърти клас.

Средният брой точки по региони показва, че най-добре представили се региони са: София-град, Смолян, Варна, Благоевград, а най-голямо изоставане има във Велико Търново, Видин и Разград.

На НВО по БЕЛ са се явили 54 580 ученици, а по математика – 54 305.