Мнения

Няма постъпили проектни предложения по Ос 1 на ОПНОИР

Удължава се срокът за подаване на проектни предложения по процедурите за центровете по върхови постижения и центровете по компетентност по Ос 1 на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ до 28 февруари 2017г. Това решение на Управляващия орган на програмата е взето на основата на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, който предвижда възможност за удължаване на срока в случай че три дни преди изтичане на крайния срок няма постъпили проектни предложения. В петък, към 19:00 часа – три дена преди крайния срок за подаване на документи (23 януари, 19:00 часа) в информационната система ИСУН 2020 няма постъпили проекти.  

Това решение на Управляващия орган е взето след разговор с министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева при отчитане на искането от страна на няколко научни организации за допълнително време за подготовка на проектите. С оглед на писмото на вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев беше уточнено, че всички поправки на технически грешки са оповестени по съответния ред на сайта на програмата и в системата ИСУН 2020. Двамата вицепремиери и техните екипи са в постоянен контакт за осигуряване на нормалното довършване на процедурата.

Очакванията на МОН са за подаване на максимално голям брой проекти, които в конкуренция да доведат до създаването на силни нови научни центрове.

Вицепремиерът Кунева, която е в Брюксел за представяне на напредъка по оперативната програма, отново подчерта, че не е коректно спрямо учените на България темата да се използва спекулативно за предизборни цели.

Източник: МОН