Ученици Учители

Няма да разбъркват квесторите за матурите

Тази година квесторите, които ще бдят за преписвачи на матурите, няма да се разбъркват, така че всеки да пази в различно от своето училище.

Педагозите от всяко школо ще са разпределени в него. Вероятността да подсказват пак ще е изключена, тъй като зрелостниците ще бъдат пратени в други учебни заведения. Освен това учителите квестори няма да са по предмета, по който е зрелостният изпит, на който ще дадат дежурства.

Това е решението на МОН за предстоящата кампания, за да се улесни организацията. То бе разяснено вчера на съвещание на директорите, свикано от Регионалното управление по образование. Промяната се приема добре от школските шефове, които са на мнение, че така отговорността даже ще е по-голяма. Всеки квестор ще бъде инструктиран от своя шеф, познава по-добре територията на своето школо, а при гафове – пропуските ще се търсят пак там и отговорността няма да се прехвърля върху екипа на друго учебно заведение.

В навечерието на кампанията на директорите са припомнени всички опорни точки от нормативната база, които касаят организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити. Тази година в Пловдивска област дванайсетокласниците ще бъдат разпределени в повече сгради, за да не изнасят товара все едни и същи.

На съвещанието началникът на РУО Иванк Киркова заостри вниманието на школските шефове и върху противодействието на агресията, след като преди това е участвала в две работни срещи на Съюза на работодателите в образованието. Директорите ще трябва да огледат отново разписания механизъм с обем 50-ина страници, който да приведат в действие на практика, а не формално. Посочих грешки, които често се допускат, и посъветвах колегите да преценят детайлите, които изглеждат маловажни, но могат да предотвратят нежелана ситуация, каза Киркова. Преподавателка от Автото споделила с колегите и опита на Италия и Финландия. Препоръка към гилдията е при нужда да ползва медиатори.

От Регионалното управление по образование призовали и за допълнителна работа по български език там, където децата имат дефицити – особено с ученици от малцинствата, които в семейството говорят на майчиния език. „Идват от махалата при нас вече в 4. клас с натрупани пропуски, не успяваме да наваксаме, но и нямаме право да ги оставим да повторят година, така в горните класове ситуацията се задълбочава и вече се оформя група, с която преподавателят по друг предмет почти не може да работи”, разказа директор на средно училище в район „Централен”. То е сред вариантите на родители от „Столипиново”, които искат да изведат децата си от махалата.

Призовах да загърбим фронталното преподаване и да градим функционална грамотност, каза още Иванка Киркова. Припомнила и думите на министър Вълчев, че от учителите са изисква само да постигнат крайния резултат, а методите са свободни да избират сами. Шефката на РУО апелира екипите в училищата да прегледат националните програми, по които има финансиране, и да кандидатстват за подходящи обучения, които да улеснят работата им с децата.

Източник: marica.bg