Мнения

Няма да има образователен стандарт за ДЗИ

“В проектозакона е заложена задължителна матура по български език и литература и втора, която е по избор – по предмет, изучаван като профилиращ във втори гимназиален етап”, обясни в интервю за “Аз Буки” зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева.

“Тъй като в проектозакона има широк спектър от профили, логично е да има по-голяма възможност за избор на втори задължителен зрелостен изпит. Матурата е вход за висшето училище и тази промяна дава по-големи възможности за пряка кореспонденция между средното и висшето училище. Ако във висшето училище приемът е с изпит по изобразително изкуство или музика, а това са били профилиращи предмети, може да се положи държавен зрелостен изпит по тях”.

Не е заложен образователен стандарт на държавните зрелостни изпити. Обемът от учебно съдържание, оценяваните компетентности и форматът на самия изпит ще се извършват по учебно-изпитните програми за държавния зрелостен изпит по съответния предмет. Това, за което може да работи екипът на Министерството след приемането на промените, е да усъвършенства учебно-изпитните програми”, каза още Кастрева.