Училища

Няколко училища не отвориха врати вчера

Във връзка с усложнената пътна обстановка 3 декември 2014 г. бе обявен за неучебен ден за учениците от СОУ “Христо Ботев” и Начално училище “Васил Левски” – гр. Белоградчик и за учениците от Основно училище “Васил Априлов”, с. Рабиша, община Белоградчик.

Поради усложнената пътна обстановка и авария на електропреносната мрежа днес е преустановен учебният процес в СОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Дреновец, община Ружинци и Основно училище “Акад. Михаил Димитров”, с. Чупрене, община Чупрене.

Взимат се мерки за разчистване на пътя и за отстраняване на аварията в електропреносната мрежа, съобщават от съответните общини. Неучебните дни са обявени със заповеди на кметовете.