Училища

Някои професионални гимназии действат на „исторически принцип”

Все още има професионални гимназии, които продължават да функционират на така наречения исторически принцип – да създават кадри за заводи и индустрии, които вече не съществуват в региона. Според министър Меглена Кунева, не е разумно да се поддържат такива профили, те трябва да се адаптират. Тя даде пример за три слели се гимназии в Панагюрище, чиито ученици имат голяма реализация.

Министърът посочи още, че в проектобюджета за 2017 година се актуализират разходните стандарти за професионалните направления, така че да отговорят на нуждите.

Директори на професионалните гимназии изтъкнаха, че активно използват националните програми на МОН за подобряване на материалната база, обзавеждане на учебни лаборатории и закупуване на модерна техника в училищата. Възможности за подобряване на базата има и през Оперативната програма „Региони в растеж“, по която кандидатстват много училища.

Източник: МОН