Учители

Нужни са учители с актуални умения

Нужни са ни учители, чиито знания и умения са актуални, които използват информационните и комуникационни технологии, които са в крак с времето, близо са до учениците и ги разбират, каза министър Кунева.

Тя посочи, че учителите в България представляват застаряваща професия и това поставя допълнително предизвикателство.

Една четвърт от българските учители са на възраст над 56 години, 40% над 45 г., затова и квалификации за новите технологии са изключително важни. Кунева цитира изследване на ООН от последните дни, според което в близките десетилетия в глобален мащаб 2 милиона работни места ще изчезнат като остарели и неадекватни на времето. В същото време до 2020 година ще са необходими между 38 и 40 милиона работници с добро образование. 

Източник: МОН