Мнения

Нужни са държавни и европейски политики в подкрепа на образованието

Необходимо e да се помисли за целенасочени държавни и европейски политики в подкрепа на образованието и R&D. Това е един от изводите от провелата се на на 10 февруари в Букурещ регионална среща между България и Румъния по проект eSkills. Стоян Боев, заместник-председател на Управителния съвет на БАИТ и Председател на комисията по Международно сътрудничество, европейски проекти и програми представи БАИТ и дейностите по проект eSkills. Боев взе участие в дискусия с румънския посланик на инициативата г-н Varujan Pambuccian относно бъдещето на ИТ технологиите за региона и Европа в контекста на глобалните икономически тенденции.

Двамата участника в събитието се обединиха около няколко основни идеи. Една от общите тези е, че ключово значение за устойчивото развитие на сектора в региона заема образователната система. Следващото становище е, че стратегическото развитие на ИТ технологиите в региона следва да приоритизира научно-развойната дейност (R&D), като се набляга на нуждата тази проблематика да получи обществен отзвук и да се дебатира.
Европейската седмица на е-Уменията акцентира върху нарастващото търсене на компетентни ИКТ потребители и професионалисти, които да допринесат за развитието на една конкурентноспособна и иновативна Европа. Тази вълнуваща кампания има за цел да информира учениците, младите професионалисти и предприемачите от средния и малкия бизнес за широкото разнообразие от възможности, които ИКТ-професиите предлагат.

През предстоящите месеци обществените власти, както и различни ИКТ компании, образователни институции и ученици ще вземат участие в стотици дейности, тренинги, състезания и още много други. Кулминацията на осведомителната кампания ще бъде от 2 до 6 март 2010 – седмица, посветена на европейските е-Умения.
 
 
 
 Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg   и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/