Ученици

НСОРБ награди победителите в конкурса „Аз за моята община: един проблем – едно решение“


Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева връчи наградите на победителите в първото издание на Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“.
Победител е Деница Димитрова, ученичка в 10-ти клас на Търговска гимназия ”Княз Симеон Търновски” в Стара Загора. Деница обръща внимание на нуждата от изграждане на съоръжения за игра за деца с двигателни проблеми. В своето предложение тя разказва вълнуващи истории, които не само са я трогнали, но и са насочили вниманието й към този проблем. Деница е провела свое малко проучване за възможностите за доставка на специализирани съоръжения за деца в инвалидни колички. Самата тя е готова да подкрепи общината в това начинание с организиране на дарителска кампания.
Втора награда и парична премия от 1 500 лв. спечели Мартин Атанасов, ученик от 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“- гр. София, който предлага напълно осъществимо решение, осигуряващо повече зелени площи за жителите на столицата. Той вижда сериозен потенциал в отварянето на зелените пространства в дворовете на училищата за гражданите.
Трета награда и парична премия от 1 000 лв. спечели Нено Илиев от Дряново. Неговото предложение е свързано с един от приоритетите на всяка българска община по разширяване на устойчивите начини за придвижване: поставяне на станции за безплатен ремонт на велосипеди на ключови места на територията в Община Дряново. Тези малки ремонтни работилници могат да бъдат оборудвани по трасета за велосипеди, които се изграждат във всички общини, могат да бъдат интегрирани и със стоянки за отдаване на велосипеди под наем и да допълват цялостен проект за велотранспорт.
Поощрителна награда журито присъди на проекта „От космоса към безопасността: разбиране и управление на горските пожари чрез сателитни изображения“, представен от Елия Стоянова, на 23 години от Свиленград.

Източник: НСОРБ