Ученици

НСИ: Студентите намаляват

През учебната 2014/2015 година общият брой на студентите в България възлиза на 2.2 хил., сочи доклад на НСИ.

Това е с 0.8% по-малко в сравнение с учебната 2010/2011 година и с 0.6% повече в сравнение с предходната учебна година.