Мнения

НСИ: Предстои необразовано поколение

Една четвърт от лицата на възраст между 20 г. и 34 г. у нас са с начално или по-ниско образование и това е една много тревожна тенденция, показваща, че поколението, което идва не е достатъчно образовано и демонстрира каква ще е работната ръка у нас през следващите години, е казал директорът на НСИ Мариана Коцева в кръгла маса за заетостта в условията на криза, организирана от президента Георги Първанов, състояла се в НДК.

 

„В момента в държавата липсва прогноза за индустриалната политика и развитието на трудовия пазар. Необходимо е да се обвържат демографските прогнози с модела на заетост, с модела за развитието на икономиката и на трудовия пазар” е казала още Коцева.

 

Тези данни трябва да се имат предвид при изработването на стратегии за развитие на българската икономика е отчетено по време на кръглата маса. По думите на Коцева, в момента липсва прогноза за индустриалната политика и конкурентноспособността на отделните сектори на икономиката.

 

Над 80% от необразованите младежи идват от семейства, в които поне единият или двамата родители са с ниско образование или изобщо нямат такова, посочва още статистиката.