Институции

НПО-та искат МОН да отмени забрана за влизане в училище без разрешението на министъра

Неправителствени организации се обявиха против решението на образователното министерство за забрана на срещи в училища без съгласуване с министерството или началника на съответното регионално управление на образованието. Досега влизането на представители на НПО-та ставаше по преценка на учителите и директора на училището.

Новите правила са обявени в писмо до началниците на РУО, подписано от зам.-министъра на образованието Таня Михайлова, като се подчертава, че писмото е заради зачестилите посещения на неправителствени организации в училищата и цели  „създаване на безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическо развитие на детето“.

Неправителствените организации обаче са категорични, че с това писмо се ограничава автономността на училищата. Те цитират и Закона за училищното и предучилищното образование, според който „училищата чрез директорите и учителите имат правото да преценяват своите партньори и са достатъчно компетентни, за да оценят съдържат ли предложенията на гражданските организации добавена стойност за учениците“.

„Гражданските организации в продължение на години работят в училищата за въвеждане на съвременно и качествено образование, за задържане на деца в училище, за превенция на агресията. Повечето политики и програми на Министерство на образованието са въведени след дългогодишна работа и усилия на граждански организации, например предучилищното образование, целодневното обхващане в училище, механизма за превенция на насилието и др. Неправителствени организации от години работят в училища за повишаване на здравната и сексуална култура на учениците, превенция на ХИВ, СПИН, ранни бракове и помагат на училищата в запълване на пропуските в образователната система“, се казва в писмото на организациите до образователния министър Красимир Вълчев, като настояват за отмяна на новите правила.

Те са категорични, че основанието, на което се ограничава достъпа на НПО до училищата, свързано със задължението на учителите да опазват живота и здравето на децата, цели да урони престижа на гражданските организации и да внуши, че работата с тях е опасна.

Източник: offnews.bg