Учители

Носителите на наградата “Стоян Михайловски“ за 2013 г.

Представяме ви носителите на наградата за особени заслуги в областта на просветното, културното и синдикалното дело „Стоян Михайловски“, учредена от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Наградата се присъжда на изявени учители от учебните звена на територията на цялата страна. Съгласно статута на наградата номинирането и излъчването на носители е в една група – „учител на годината“, като в групата са включени седем категории.

Тази година има седем носители на престижния приз:

Категория „Учител на годината“ – начално образование:
Станка Неделчева Дамянова – ОУ „Христо Ботев” с. Осенец, общ. Разград. Тя е старши учител с ІІ ПКС, използва иновативни методи на обучение, има участие в областни и национални конференции.

Учител на годината – основно образование:
Даниела Кръстева Илиева – ОУ „П.Р. Славейков“ гр. Търговище. Тя има професионален опит 20 години, І ПКС, главен учител е, специалност физика и астрономия. Методик. Нейни ученици са лауреати в национални състезания, конкурси и олимпиади.

Учител на годината – средно образование:
Емил Александров Карлов – Математическа гимназия „Атанас Радоев“ гр. Ямбол. Той има 35-годишен професионален опит, носител на І ПКС, главен учител, автор на учебници. Направил е редица публикации в педагогически списания, сборници.

Учител на годината – професионално образование:
Геновева Савчева Николова – ЛВТ, гр. Плевен. Професионален опит – 28 години. Тя е главен учител, има І ПКС, кандидат на науките, има аспирантура и защитена дисертация. След стаж и публикации тя е доктор на СС науки.

Учител на годината – професионално образование:
Горанка Иванова Недева – НФСГ гр. София. Ръководител на учебно-тренировъчен център, методик, учител – мултипликатор, базов учител. Съавтор е на учебници и учебни помагала. Има множество публикации. Нейни ученици заеха и І място в националния кръг в международния конкурс на Аустрия банк във Виена тази година.

Учител на годината – специално учебно заведение:
Невена Петрова Андонова – Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ гр. София. Има 28-годишен педагогически стаж, ІІ ПКС, носител на наградата „Неофит Рилски“ и множество грамоти, експерт в образователната политика, добър терапевт на слуха и говора.

В категория висше образование:
Инж. Рачо Христов Рачев – доцент по „Технология на машиностроенето“, доктор по технология на машиностроенето, преподавател в Технически университет – София, филиал Пловдив. Има 42-годишен стаж, от тях 37 години във висшето образование.

Още по темата