Ученици

Нов формат за матурите при 4 и 7 клас догодина

От следващата година националното външно оценяване ще се провежда с нов формат. Причината е заради променените учебни програми. Това обяви Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката. 

Плановете на МОН за следващата година по отношение на националното външно оценяване за 4 и 7 клас: Стъпки към промяна на философията на НВО в IV клас – изместване на акцента към оценката на индивидуалните ученически постижения и сравняването им по успех; разработване на нов формат на НВО в VІІ клас, който да измерва постигнатото в целия прогимназиален етап и в същото време да е насочен към оценка на функционалната грамотност; разнообразяване на типовете задачи и включване на задачи с различна трудност; стъпки към проверка и оценяване от дистанция по интернет. Ведомството обяви резултатите от националното външно оценяване за 4 клас.

За 7 клас конкретни резултати не бяха извадени, тъй като продължава обобщението. Общото становище на министерството за четвъртокласниците е, че по четирите предмета – български език, математика, човек и природа, човек и общество са по-добри спрямо миналата година. Учениците добре са се справили със задачата по Български език с отворен отговор. Общото заключение е, че като цяло при диктовката по-голямата част от учениците с усвоили правилното изписване на „я” и”щ”. По математика – най-големи затруднения има при геометричните задачи. Математиката се очертава като любим предмет за много от учениците, които с лекота се справят с алгебричните задачи”, отбеляза Костадинова. 

По-добри резултати са отчетени и при останалите два предмета – човек и общество и човек и природа. Неувереност се чувства в отговорите на географски въпроси, изискващи формирането на пространство, отбелязаха експертите. Обобщените резултати показват, че по БЕЛ при четвъртокласниците има 8166 двойки (7761 през 2017), по математика 12869 при 13533 – година по-рано. Отличен са получили тази година по БЕЛ 1559 (3304 за 2017), по математика 6285 деца при 3857 (2017).

Източник: actualno.com