Училища

Нов училищен директор – само с наставник

Нова система ще избира най-подходящият училищен директор. Всеки новоназначен ще работи съвместно с директор наставник, който ще го въведе плавно и без сътресения в училищния живот, пише „24 часа“.

След първата година ще има атестация, която ще определи дали директорът се справя с работата си. При незадоволителна оценка, правоотношенията ще бъдат прекратени по силата на клауза в договора. При добра или отлична – той продължава работата си.

Постоянният договор няма да бъде успокоение за директора, който ще бъде атестиран на всеки четири години. Това се отнася и за цялостната работа в повереното му училище.

Колкото до наставниците – те трябва да имат минимум пет години професионален опит и да са имали отлична оценка от атестацията и перфектна бележка от инспекцията на училището, което им е било поверено.

Желаещите да са наставници, трябва да кандидатстват и да бъдат одобрени от началника на образователния инспекторат в съответния град.