Училища

Нов успех за столично училище по програма „Еразъм+“

Във връзка с новите тенденции за внедряване на иновациите в клас, екипът по разработване на проекти подаде своето проектно предложение “Ефективно използване на иновативни методи в образованието” към Еразъм+, ключова дейност 1, образователна мобилност за граждани , сектор “Училищно образование“ .

Качеството на проекта бе оценен с възможната максимална оценка от 100 точки, което доказва усърдната работа на екипа по проекти. Продължителност на проекта е 15 месеца. Първата мобилност започва още през месец август 2018.

4ОУ “Професор Атанасов” е заложило участието на осем участници, в това число учители, зам. директор, логопед и психолог. Те ще посетят курсове Spice Up Your Teaching Ideas: Methodology in Practice Today, Using technology in the classroom , Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools, Flipped Classroom, Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training, Dyslexia in the Teaching Environment в страните Малта, Ирландия, Италия, Финландия и Англия.

Паралелно с този проект 4 ОУ участва и в КД 2, за обмяна на опит и добри практики. Координатор е Финландия, а партньори са България, Ирландия, Испания и Естония. Проектът стартира септември 2018 и е с продължителност 24 месеца.

За ефективното изпълнение на проектите има принос и ефекивното  обучение на TCA, към Еразъм + “New comers”- KA 101, в което взе участие координаторът на проекта по КД1.

Нека всички да дерзаем и да работим усърдно за по-доброто бъдеще на българската образователна система.